Ondersteuning

Aangesloten groepen kunnen bij VLAMO terecht voor artistieke, technische en organisatorische ondersteuning door deskundigen en voor ondersteuning van muziekkampen. Om alle misverstanden te vermijden volgt hierna belangrijke uitleg over deze ondersteuning.

Ondersteuning door deskundigen

Een groep kan dit jaar, in 2021, maximaal tien uur ondersteuning bekomen. Dit geldt voor de totaliteit van de ondersteuning (artistieke, organisatorische of technische, muziekkampen en groepsgebonden play-ins). Groepen die deelnemen aan een wedstrijd, evaluatieconcerten, taptoe of een festival kunnen daar bovenop nog twee uur extra krijgen (in voorkomend geval moet dit op het aanvraagformulier worden vermeld). Alleen ondersteuningen die in Vlaanderen of Brussel plaatsvinden worden aanvaard.

Artistieke ondersteuning

Onder artistieke ondersteuning verstaan wij dat uw groep een beroep kan doen op muzikale adviseurs, die op uw repetitie langskomen om u te helpen uw muzikale kwaliteiten te verbeteren, bvb. in voorbereiding op uw deelname aan een wedstrijd of op een concert. Deze deskundigen mogen geen lid zijn van uw groep en moeten ons, voor zover we ze nog niet kennen, hun curriculum vitae bezorgen opdat de bevoegde artistieke commissie hun deskundigheid vooraf kan inschatten. 

Deskundigen.

Organisatorische of technische ondersteuning

Ook wanneer u binnen uw groep met een specifiek probleem zit, van niet-muzikale aard en waarvoor de hulp en het advies van een extern deskundige nodig lijkt, kunt u een ondersteuning aanvragen.

De nodige formulieren.

Ondersteuning van muziekkampen

VLAMO vindt het belangrijk dat uw groep op een intensieve manier kan repeteren. Indien u ervoor opteert om een muziekstage of muziekkamp van enkele dagen te organiseren, kunt u een financiële tussenkomst aanvragen.

Een groep komt in aanmerking voor ondersteuning muziekkampen bij ten minste twee dagen met één overnachting en waarbij vooraf een programma wordt ingediend waarbij ten minste vijf uur per volledige dag en/of ten minste tien uur repetitietijd over het hele verblijf wordt opgenomen.

Een groep kan dit jaar, in 2021, tien uur ondersteuning bekomen. Dit geldt voor de totaliteit van de ondersteuning (artistieke, organisatorische of technische, muziekkampen en groepsgebonden play-ins). Groepen die deelnemen aan een VLAMO- of andere wedstrijd kunnen daar bovenop nog een aanvraag doen voor maximaal twee uur (in voorkomend geval moet op het aanvraagformulier de wedstrijd worden vermeld).

Een aanvraag tot ondersteuning van een muziekkamp dient ten laatste één maand voor de ondersteuning aan ons trefpunt bezorgd te worden. De nodige formulieren kan je downloaden door op één van volgende links te klikken:

Belangrijk

De aanvraag voor ondersteuning dient één maand voor de ondersteuning aangevraagd te worden. Laattijdige aanvragen worden niet aanvaard! Het honorarium wordt gestort op het rekeningnummer van de deskundige (ontvangt belastingsfiche).

Reglementen en alle formulieren.