Kalender West-Vlaanderen 2019

We blijven de mooiste hobby die er bestaat promoten. Dat doen we door bezoeken te brengen aan onze verenigingen maar ook door kinderen te motiveren om voor muziek te kiezen. In welke hobby kom je immers, en meestal levenslang, in contact met zo’n ruime leeftijdsmarge? Na de repetitie kan je praten met jonge gasten maar evengoed met de ervaren rotten in het vak. Een verrijking die je binnen weinig andere hobby’s terug vindt. Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren voor alle leeftijdsgroepen.

Onze kalender 2019 beantwoordt hieraan perfect. Neem dus voltallig deel aan wat VLAMO West-Vlaanderen speciaal voor jou organiseert. Het schept ongetwijfeld een samenhorigheidsgevoel en verrijkt je muzikale kunnen.