Provinciale solistenwedstrijden 2019

De Provinciale solistenwedstrijden 2019 vinden plaats op volgende data en locaties:

  • Zaterdag 16 maart 2019 in Roeselare: wedstrijd voor orgel
  • Zondag 17 maart 2019 in Art'Iz Izegem: wedstrijd voor houtblazers
  • Zondag 24 maart 2019 in Art'Iz Izegem: wedstrijd voor koperblazers, slagwerkers, STT en kleine ensembles

De wedstrijd voor solisten blaasinstrumenten en concertslagwerk is onderverdeeld in volgende disciplines:

houten blaasinstrumenten
koperen blaasinstrumenten
concertslagwerk

De wedstrijd voor kleine ensembles is toegankelijk voor groepen van twee of meer uitvoerders die werken brengen uit het repertoire van ensemble en kamermuziek. Indien het ensemble optreedt zonder pianist of met een (niet-professioneel) pianist die deel uitmaakt van het ensemble moet het deelnemen in de reeks 'ensemble zonder begeleider'; indien het ensemble optreedt met een professioneel begeleider moet het deelnemen in de reeks 'ensemble met begeleider'.

De wedstrijd voor solisten strijkers, toets- en tokkelinstrumenten is ingedeeld in één van de volgende disciplines:

strijkinstrumententen: bvb. viool, altviool, cello, contrabas
toetsinstrumenten: bvb. piano, orgel
tokkelinstrumenten: bvb. gitaar, harp, mandoline

De wedstrijd STT wordt ingedeeld in vijf categorieën volgens leeftijd. De leeftijd die de kandidaat heeft op 31 december van het inschrijvingsjaar is bepalend. De deelnemers houden zich aan de in het reglement aangegeven minimale en maximale tijdsduur.

Pianistbegeleiders

Vlamo West-Vlaanderen stelt gratis een professioneel pianistbegeleider ter beschikking en zorgt er tevens voor dat de kandidaten tijdens de voorbereidingsperiode éénmaal kunnen oefenen met deze begeleider. De repetities worden geregeld door Vlamo West-Vlaanderen en vinden plaats in een West-Vlaamse academie. De kandidaten worden in januari ingelicht over de locatie en het tijdstip. Een kandidaat kan niet optreden met een eigen begeleider. Pianisten kunnen niet optreden met begeleiding.

Inschrijvingsmodaliteiten

Iedere kandidaat betaalt 5 euro inschrijvingsgeld. Dit wordt vóór 30 november overgeschreven op het rekeningnummer van Vlamo West-Vlaanderen: BE60 3800 1586 9170.

Gebruik het inschrijvingsformulier (zie onderaan) en stuur het uiterlijk tegen 30 november samen met één exemplaar van de pianopartituur én twee exemplaren van de solopartituur (enkel de solopartituren indien geen begeleiding of twee exemplaren van de score voor ensembles) naar volgend adres: VLAMO West-Vlaanderen, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk. De inschrijvingsformulieren met bijbehorende partituren kunnen ook in het trefpunt afgegeven worden of in de bus nabij de toegangsdeur van het trefpunt gedeponeerd worden of afgegeven worden aan het onthaal van het Muziekcentrum.

Er kan enkel deelgenomen worden met een geklasseerd werk (niet van toepassing voor STT). De klassering van de werken kan geraadpleegd worden via www.vlamo.be/repertorium. Wie een werk wil spelen dat nog niet geklasseerd is moet dit werk (solo + begeleiding) in pdf vóór 1 november opsturen naar martin@vlamo.be. De ensembles mailen de score. Een inschrijving zonder bijbehorende partituren en partituren ons toegestuurd via e-mail wordt niet aanvaard.

Een deelnemer kan een volledig werk of delen ervan spelen. Eens de kandidaat een werk of delen ervan gekozen heeft kan die keuze niet meer veranderd worden.

De deelname aan de wedstrijd zal geweigerd worden als:
- de inschrijving en de partituren niet zijn opgestuurd vóór 30 november
- het werk niet geklasseerd is

De wedstrijdreglementen, alle info en het inschrijvingsformulier kan je downloaden en afdrukken via volgende links: